Fréttir af formannafundi

| .

Formannafundur Landssamtaka sauðfjárbænda var haldinn í Bændahöllinni 31. júlí.  Tilefni fundarins var að ræða framkomnar tillögur Samráðshóps um endurskoðun búvörusamninga.  Haraldur Benediktsson annar formaður nefndarinnar mætti á fundinn og fór yfir tillögur samráðshópsins. 

Nú þegar samráðhópurinn hefur skilað tillögum til ráðherra fara í gang viðræður samninganefndar ríkis og bænda. Í þeim viðræðum mun LS leggja áherslur á að farið verði í bráðaaðgerðir fyrir haustið á grunni þeirra tillagna sem samþykktar voru á aðalfundi LS í vor.

Það er von LS að samninganefnd ríkis og bænda hefji störf sem fyrst og leggi sig fram við að koma eins fljótt og auðið er skýrum skilaboðum til bænda varðandi aðgerðir fyrir haustið.

Endurskoðun sauðfjársamnings flýtt

| .

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur í samráði við Bændasamtök Íslands ákveðið að flýta viðræðum um endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verða skipaðar samninganefndir á vegum ríkisins og bænda á næstu dögum. Viðræður aðila munu fara fram á grunni tillagna sem samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga hefur skilað en ráðherra beindi þeim tilmælum til hópsins í mars 2018 að setja í forgang tillögur til að bregðast við erfiðleikum í sauðfjárrækt. Tillögur samráðshópsins má sjá hér að neðan auk yfirlýsingar frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Bændasamtökum Íslands:

Tillögur samráðshóps um endurskoðun búvörusamninga til að bregðast við erfiðleikum í sauðfjárrækt

Yfirlýsing frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Bændasamtökum Íslands:

Samkvæmt samningi um almenn starfsskilyrði landbúnaðar skal endurskoðun búvörusamninga fara fram tvisvar á samningstímanum, annars vegar árið 2019 og hins vegar árið 2023. Í ákvæði til bráðabirgða í búvörulögum nr. 99/1993 kemur fram að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skuli skipa samráðshóp um endurskoðun búvörusamninga þar sem tryggð er aðkoma afurðastöðva, atvinnulífs, bænda, launþega og neytenda.

Í samræmi við framangreint  skipaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í febrúar sl. samráðshóp um endurskoðun búvörusamninga. Beindi ráðherra því til samráðshópsins að setja í forgang tillögur til að bregðast við erfiðleikum í sauðfjárrækt. Samráðshópurinn skilaði tillögum og framvinduskýrslu til ráðherra 3. júlí sl. Samráðshópurinn leggur fram í tillögum sínum ákveðnar hugmyndir til að bregðast við erfiðleikum sauðfjárbænda, bæði bráðaaðgerðir og aðgerðir sem stuðla að hagræðingu og stöðugleika í sauðfjárrækt.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur í samráði við Bændasamtök Íslands ákveðið að flýta viðræðum um endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verða skipaðar samninganefndir á vegum ríkisins og bænda á næstu dögum. Í kjölfarið hefjast viðræður um endurskoðun samningsins í stað þess að fara fram árið 2019 líkt og áður var ráðgert. Viðræður aðila munu fara fram á grunni þeirra tillagna sem samráðshópurinn hefur skilað til ráðherra. Þá munu Bændasamtök Íslands í komandi viðræðum leggja áherslu á ályktanir Búnaðarþings og tillögur aðalfundar Landssamtaka sauðfjárbænda. Að sama skapi munu stjórnvöld m.a. leggja áherslu á þær aðgerðir sem kveðið er á um í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Stefnt er að því að ljúka heildarendurskoðun samningsins síðar á þessu ári.

[ Fréttatilkynning af heimasíðu ANR: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/07/27/Endurskodun-saudfjarsamnings-flytt/ ]

Úttekt á afurðastöðvunum

| .

Eitt af þeim verkefnum sem Landssamtök sauðfjárbænda hafa beitt sér fyrir er að Atvinnuvega- og Nýsköðpunarráðuneytið láti vinna vandaða úttekt á allri virðiskeðjunni í sauðfjárrækt frá bónda til neytanda.  ANR setti undirbúning að þessari vinnu í gang síðasliðið haust og gerði síðan samning við KPMG um að vinna skýrsluna í febrúar síðastliðnum.  Nú er skýrslan orðin aðgengileg á vef ANR.

skýrslan

Hér má nálgast eintak af skýrslunni

Fleiri fréttir

Vinsælustu fréttirnar