Aðgerðir stjórnvalda vegna erfiðleika í sauðfjárrækt

| .

Þá liggja fyrir aðgerðir stjórnvalda vegna erfiðleika í sauðfjárrækt. 

Í fyrsta lagi munu bændur eiga kost á greiðslum sem miðist við fjölda kinda á vetrarfóðrum samkvæmt haustskráningu Matvælastofnunar. Skilyrði fyrir þessum greiðslum verði m.a. að viðkomandi bóndi búi á lögbýli og hafi fleiri en 150 vetrarfóðraðar kindur. Til þessa verkefnis verði varið 400 m.kr.

Í öðru lagi er 150 m.kr. aukalega varið í svæðisbundinn stuðning við bændur sem eiga erfitt með að sækja atvinnu utan bús vegna fjarlægðar frá þéttbýli. Þessi fjárhæð kemur til viðbótar þeim 150 m.kr. sem varið er til þessara mála samkvæmt gildandi búvörusamningi.

Þá verði ráðist í úttekt á afurðastöðvakerfinu sem verði grundvöllur viðræðna stjórnvalda, sláturleyfishafa og bænda um breytingar til hagsbóta fyrir neytendur og bændur. Til þessa verkefnis verður varið allt að 65 m.kr.

Verkefni er lúta að kolefnisjöfnun eru styrkt sérstaklega enda er mikilvægt að nýta krafta bænda til að vinna að markmiðum Íslands í loftslagsmálum. Þá er lögð áhersla á að efla nýsköpun og vöruþróun til að mæta kröfum ólíkra markaða og að styrkja útflutning. Til að undirbyggja framangreind verkefni og tengja þau við  endurskoðun búvörusamninga verði heimilt að verja þeim 50 m. kr. sem eftir standa.

Þá verði málefni ungra sauðfjárbænda tekin til sérstakrar skoðunar af Byggðastofnun í ljósi umræðu um skuldavanda þeirra og kostir eins og endurfjármögnun og/eða lenging lána kannaðir sérstaklega

Nánar má lesa um aðgerðirnar á heimasíður ANR.

Sala í nóvember 2017

| .

Hér eru nýjustu sölutölur.  Sala á lambakjöti er mjög svipuð og á síðasta ári.  Ef horft er til samanburðar milli ára er 0,5% aukning í sölu á lambakjöti.  Heildar sala á kindakjöti eykst um 2,1% milli ára. Það hefur verið góður gangu í útflutningi það sem af er hausti, en verðin eru enn lág.  Alls er búið að flytja út í haust (september, október, nóvember) um 2.200 tonn.  Á sama tímabyli í fyrra voru flutt út um 1.500 tonn.

Mánaðarleg sala Nóvember

LS___Mánaðarleg_sala___2017.11.pdf

Áherslur Landssamtaka sauðfjárbænda varðandi aðgerðir vegna bráðavanda sauðfjárræktarinnar.

| .

Landssamtök sauðfjárbænda fagna því að komnar eru fram fyrstu aðgerðir Ríkisstjórnar gagnvart þeim forsendubrest sem varð á rekstrargrundvelli sauðfjárbúa þegar afurðaverð til bænda lækkaði um 32% í haust.

Samtökin lögðu ítrekað áherslu á við stjórnvöld að beinar aðgerðir núna beindust fyrst og fremst að þeirri tekjuskerðingu sem framleiðendur hafa þegar orðið fyrir. Sú skerðing er óháð búsetu og í beinu samhengi við framleiðslu.

Í tengslum við þær aðgerðir sem ríkisstjórnin ætlar að ráðast í vegna rekstrarvanda sauðfjárræktarinnar er rétt að benda á það að kjörnir fulltrúar Landssamtaka sauðfjárbænda sendu frá sér eftirfarandi ályktun um aðgerðir vegna vanda sauðfjárræktarinnar á aukafundi LS sem haldinn var 19. September.

Bændur eigi kost á greiðslum sem miðist við innlögð kg dilkakjöts á árinu 2017. Markmið þessara aðgerða væri að koma í veg fyrir hrun í greininni og stórfellda byggðaröskun. Skilyrði fyrir þessum greiðslum verði m.a. að viðkomandi framleiðandi búi á lögbýli og hafi fleiri en 100 vetrarfóðraðar kindur samkvæmt skráningu Matvælastofnunar haustið 2016. Þetta yrði einskiptisaðgerð og hugsuð til að bæta að hluta kjaraskerðingu sem er tilkomin vegna lækkunar á afurðaverði haustsins 2017. Aðgerðin verði fjármögnuð með sérstöku 650 m.kr. framlagi ríkisins.

Landssamtök sauðfjárbænda styðja það heilshugar að unnin verði vönduð úttekt á allri virðiskeðjunni í sauðfjárrækt frá bónda til neytenda, enda greining sem er mikilvægur liður fyrir framtíðarlausnir. Í framhaldinu er nauðsynlegt að fara í frekari vinnu til að styrkja ramman utan um greinina svo henni séu boðin lífvænleg skilyrði. Það er ekki boðlegt til framtíðar að treysta þurfi á sértækar aðgerðir þegar fall verður á mörkuðum vegna utanaðkomandi aðstæðna með tilheyrandi óvissu um aðgerðir.

Hér má nálgast tilkynninguna á pdf formi

Fleiri fréttir

Vinsælustu fréttirnar