Stuðningsgreiðslur til sauðfjárbænda

| .

Búnaðarstofa MAST hefur gefið frá sér eftirfarandi fréttatilkynningu:

Búnaðarstofa Matvælastofnunar vonast til að hægt verði að ganga frá ársuppgjöri stuðningsgreiðslna til sauðfjárbænda fyrir árið 2017 í dag 1. febrúar. Í ársuppgjöri verða greiðslur til framleiðenda leiðréttar í samræmi við raunverulega framleiðslu ársins 2017 og vegna annarra breytinga á forsendum heildargreiðslna, svo sem ef þeir standast ekki skilyrði fyrir álagsgreiðslu í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu. Ef bú uppfyllir ekki skilyrði fyrir stuðningsgreiðslum er Matvælastofnun heimilt að endurkrefja nýjan framleiðanda um allar ofgreiddar stuðningsgreiðslur fyrir búið ef skipt hefur verið um handhafa á árinu. Þá er rétt að vekja athygli á því að ef handhafaskipti eru ekki tilkynnt til Matvælastofnunar með réttum hætti áður en lokauppgjör fer fram þá ber Matvælastofnun ekki að endurkrefja fyrri handhafa um ofgreiddar stuðningsgreiðslur fyrir búið.

Öflun og hagnýting rekstrargagna á sauðfjárbúum

| .

Hvetjum bændur til að kynna sér þetta verkefni. Afar gagnlegt að fá þessa greiningu fyrir sitt bú og ekki síður samanburðinn við önnur bú. Vonandi sjá fleiri ástæðu til þess að taka þátt í ár. Landssamtök sauðfjárbænda höfðu mikið gagn af þeim niðurstöðum sem fengust úr þessu verkefni á síðasta ári. Þær upplýsingar skiptu miklu máli í samtali okkar við stjórnvöld. Við viljum sjá þetta verkefni eflast enn frekar og hvetjum bændur til þátttöku.

https://www.rml.is/is/starfsemi/frettir/oflun-og-hagnyting-rekstrargagna-a-saudfjarbuum

Sala á kindakjöti 2017

| .

Nú liggja fyrir hjá MAST upplýsingar um sölu á kindakjöti árið 2017. 

Sala á kindakjöti innanlands var 6.976 tonn sem er aukning um 234 tonn milli ára eða 3,5%.

Þar af er sala á lambakjöti innanlands 6.202 tonn sem er aukning um 129 tonn milli ára eða 2,1%.

Mynd 2 sala innanlands

Stuðningsgreiðslur vegna kjaraskerðingar

| .

Nú er búið að gefa út reglugerð með hvaða hætti viðbótarfjármagni vegna bráðavanda sauðfjárbænda verður úthluthað.

Stuðningsgreiðslur vegna kjaraskerðingar.
Til að draga úr kjaraskerðingu fá framleiðendur stuðningsgreiðslur á árinu 2018 fyrir dilkakjötframleiðslu ársins 2017. Um einskiptisaðgerð er að ræða til að bæta að hluta kjaraskerðingu sauðfjárbænda. Til þessa verkefnis verður varið 400 milljónum króna samkvæmt fjáraukalögum 2017.
Rétthafar greiðslu eru þeir framleiðendur sem uppfylla ákvæði 3. gr. reglugerðar um stuðning við sauðfjárrækt, hafa átt 151 vetrarfóðraðar kindur eða fleiri á haustskýrslu 2016 í Bústofni og eru innleggjendur dilkakjöts í afurðastöð á framleiðsluárinu 2017. Greiðslur miðast við innlagt dilkakjöt á framleiðsluárinu 2017 og deilist heildarstyrkupphæð á allt innlagt dilkakjöt þeirra innleggjanda sem eiga rétt á greiðslum samkvæmt ofangreindum skilyrðum. Matvælastofnun annast umsýslu greiðslunnar.

Viðbótargreiðsla vegna svæðisbundins stuðnings árið 2018.
Viðbótargreiðsla vegna svæðisbundins stuðnings skal skiptast á milli framleiðenda sem voru rétthafar svæðisbundins stuðnings á árinu 2017 samkvæmt ákvæðum þágildandi reglugerðar um stuðning við sauðfjárrækt. Til þessa verkefnis verður varið 150 milljónum króna samkvæmt fjáraukalögum 2017. Matvælastofnun annast umsýslu greiðslunnar.

Hér má nálgast reglugerðina

Fleiri fréttir

Vinsælustu fréttirnar